duminică, 17 iulie 2011

TOTUL ESTE ILUMINATCând se trezea plângând dintr-un coșmar, soțul ei stătea cu ea, îi netezea părul cu mâinile, îi aduna lacrimile în degetare, ca să și le bea a doua zi dimineața (Singura cale de-a învinge tristețea este s-o consumi, zicea el) și, mai mult decât atât, de îndată ce ochii i se închideau și ea adormea la loc, el rămânea să suporte insomnia.


CARTEA ANTECEDENTELOR
ZIUA TRACHIM, 1796
O muscă de o deosebită virulență a înțepat în tuhăs iapa care trăgea carul alegoric din Rovno de Ziua Trachim, fapt care a făcut-o pe iapa cea sensibilă să azvârle din copite și să proiecteze efigia pe care o purta în râul Brod. Parada carelor alegorice a fost întârziată aproximativ treizeci de minute, timp în care bărbați viguroși au recuperat efigia murată. Musca vinovată a fost prinsă în plasa unui școlar neidentificat. Băiatul a ridicat mâna să o strivească, știind că trebuie dat un exemplu, dar, când pumnul lui a început să coboare, musca și-a tremurat aripa fără zbor. Băiatul, sensibilul băiat, a fost copleșit de fragilitatea vieții și a eliberat musca. Copleșită la rândul ei, musca a murit de recunoștință. S-a dat un exemplu.
PLAGIAT
…Dumnezeu îl iubește pe plagiator. Și așa scrie la carte: ”Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut”. Dumnezeu este plagiatorul originar. Cu o lipsă de surse rezonabile din care să șterpelească – omul creat după chipul a ce? al animalelor? – facerea omului a fost un act de plagiat reflexiv; Dumnezeu a jefuit oglinda. Tot astfel, noi când plagiem creăm după chipul și participăm la desăvârșirea Creației…Jonathan Safran Foer, Totul este iluminat, trad.: Fraga Cusin, București: Humanitas Fiction, 2008, 364 p.